കോട്ടയം ഇനി റെഡ് സോൺ.

കോട്ടയം ഇനി റെഡ് സോൺ.
ഇന്ന് 13 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളെ റെഡ് സോൺ മേഖലയിൽ ആക്കി.

വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ അറിയാനും, അറിയിക്കാനും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ JOIN ചെയ്യുക