കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ 46 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന വാര്‍ഡുകള്‍കൂടി മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എം. അഞ്ജന ഉത്തരവായി.ആകെ 903 ,17 വാര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ പട്ടികയില്‍നിന്നും ഒഴിവാക്കി.

കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ 46 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന വാര്‍ഡുകള്‍കൂടി മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എം. അഞ്ജന ഉത്തരവായി.17 വാര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ പട്ടികയില്‍നിന്നും ഒഴിവാക്കി. നിലവില്‍ 70 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ആറു മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലുമായി ആകെ 903 മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാണുള്ളത്.

ഈ മേഖലകളിലും നിരോധനാജ്ഞ നിലവിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അധിക നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ബാധകമായിരിക്കും. നാലു പഞ്ചായത്തുകളിലും 37 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 59 വാര്‍ഡുകളിലുമാണ് 144നൊപ്പം അധിക നിയന്ത്രണങ്ങളുമുള്ളത്.

പുതിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകള്‍
——

മുനിസിപ്പാലിറ്റി
===========

വൈക്കം – 15

പഞ്ചായത്തുകള്‍
=======

കല്ലറ- 4,7, 11, 12, 13

കരൂര്‍ – 4,6,8, 10, 12

വിജയപുരം – 15

പാമ്പാടി – 10

ഭരണങ്ങാനം -10

ചെമ്പ് -1,8,9,13

അയ്മനം -15, 18

കടപ്ലാമറ്റം – 1,7, 9

മണിമല – 1, 2,7,10, 12

പൂഞ്ഞാര്‍ -8, 9, 11

വെള്ളാവൂര്‍ – 1,5,7,8, 11, 12, 13

തിരുവാര്‍പ്പ് – 2,9,10,14, 15, 18

തൃക്കൊടിത്താനം – 2, 6, 18

കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ വാര്‍ഡുകള്‍
=========
കല്ലറ- 1

മുണ്ടക്കയം – 1,3, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21

പുതുപ്പള്ളി – 6

പൂഞ്ഞാര്‍ – 1

ആര്‍പ്പൂക്കര – 15

തിരുവാര്‍പ്പ് -16

കിടങ്ങൂര്‍ – 5

നിലവില്‍ അധിക നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍
========

1. ഏറ്റുമാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 8,12,21,19,2,4,7,23,27,6,9,13,17,22,1,3,5,11,18,32,30,26,31, 24,29,33,34

2.ചങ്ങനാശ്ശേരിമുനിസിപ്പാലിറ്റി – 10, 23, 26,33, 12, 17, 28, 35, 16, 30, 8, 24

3. കോട്ടയംമുനിസിപ്പാലിറ്റി – 47, 16,49, 3, 6, 34,35,42, 1, 4,50, 36,41, 28, 25, 5, 9, 19,52,30,7, 40,44,22,43, 14,46, 2,8, 10, 11, 12, 15, 18, 29, 21, 24, 27, 13, 17, 31,26,33,37,48,51, 20, 23, 39, 32,

4. പാലാമുനിസിപ്പാലിറ്റി – 21, 13, 7, 8, 1,10, 23, 6 , 14, 15, 20

5.വൈക്കംമുനിസിപ്പാലിറ്റി – 17, 2,18,19, 25, 1,5,6, 23, 10, 14, 3,7,9,11,12,26,15

6.ഈരാറ്റുപേട്ടമുനിസിപ്പാലിറ്റി – 17, 19, 7, 16, 21, 23,5, 18, 1,12, 16

7. പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 11, 2, 3,5,9,14, 1,6,10,13, 16, 18, 23, 4, 7, 15, 20,22

8.പാമ്പാടിഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 13, 14, 5, 16, 6, 4, 1,7,12, 20, 11, 18, 19, 2, 8, 15, 17, 9, 3,10

9.തലപ്പലംഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 9, 12, 13

10.മുണ്ടക്കയംഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 2, 8, 5,7, 9, 17, 10

11.പുതുപ്പള്ളിഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 7, 4,8, 17, 3, 14, 18, 2,5,9,13, 15, 16, 3, 16

12.മണര്‍കാട്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 15, 16, 11, 14, 4,5,7,17, 1,12, 6,3

13. പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കരഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- 12,11,9,1,4,6, 14, 13

14.മീനടംഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 5, 4,6, 12, 2, 7, 9, 1

15.മറവന്‍തുരുത്ത്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 8, 13, 14, 8, 15, 5,9,2,3,4,6,10,11,12

16.തിടനാട്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 3,10,13,1,2,4, 8, 11,7,14,5,6

17.കങ്ങഴഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 13, 6, 9, 10, 3, 14

18.കൂരോപ്പടഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 15, 16, 2, 11, 12, 3, 6, 9, 10,5, 14, 7, 8, 13, 1

19.അയര്‍ക്കുന്നംഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- 13, 15, 10,8, 1, 2, 3,5, 11, 12, 7, 9, 14, 19, 17

20.കടനാട്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- 11,5, 10,8,1,3,6,7,9

21.ഉദയനാപുരംഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- 5, 12, 14, 2, 3,4,10,13, 15, 1,6,11

22. തിരുവാര്‍പ്പ് : 11,7,17,1,3,8,12,
4 , 6,2,9,10,14,15,18

23. വാഴൂര്‍ : 8, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 10,14,16,9,1

24. രാമപുരം : 8,11,4,7,15,18,3,6,5,10,13,16,17

25. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി :12,1,13,14,3,4,6,15,18,21,2,8,10,17,22,5,7,9,11,19,20,23,
16

26. ചിറക്കടവ് : 20,8,19,16,9,13,2,4,5,11,12,18,7,14,17,3,14,15,1,17

27. മുളക്കുളം : 5,6,16,1,7,8,14,4,11,12,13,15

28. അതിരമ്പുഴ : 11,17,3,15,18,10,13,19,9,20,8,16,1,4,7,21,2,5

29. എലിക്കുളം : 3,5,10,16,11,4,9,14,15,12

30. നെടുംകുന്നം : 1,14,10,2,3,4,7,12,15

31. ചെമ്പ് : 15,2,11,10,12,14,1,8,9,13

32. കുറിച്ചി : 4,13,6,14,8,9,20,17,10,11,19,2,3,5

33. കടുത്തുരുത്തി : 7,12,13,14,15,16,10,11,8,2,4,6,1,17,18,19

34. മണിമല : 11, 15, 1,2,7,10,12

35. പായിപ്പാട് : 7,2,6,8,10,4,14,3,9,13

36. മുത്തോലി : 4,1,9,3,6,11,13,5,7,10

37. തലയാഴം : 9

38. കടപ്ലാമറ്റം : 4,10,12,3,7,6,13,1,7,9

39. ഞീഴൂര്‍ :11,9,6,5,8,2,3,7,10,12,14,1

40. തലയോലപ്പറമ്പ് : 13,10,1,6,8,9

41. വെച്ചൂര്‍ : 3,9,8,1,2,7,12

42. നീണ്ടൂര്‍ : 5,1,2,3,4,6,8,9,10,13,15,14,7,11,12

43. കാണക്കാരി : 10,15,7,9,5,8,11,13,1,2,4,6,14

44.പളളിക്കത്തോട് : 7,4,5,12,1,3,6,9,10,11

45. ആര്‍പ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -9,8, 7, 13, 10, 12, 6, 4, 1,11,14,16,2,3, 5

46.മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -11,19, 17, 15, 18, 8, 13, 14, 1, 2

47. പാറത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 15, 3, 11, 17,18, 9,14,4, 12, 16, 19,7,8, 10, 6, 5, 13

48. മാഞ്ഞൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 15, 11, 18, 4, 13, 3, 14, 9

49.കല്ലറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -3, 8,6,10,5,9,4,7,11,12,13

50. മൂന്നിലവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 12,11,13, 2,8

51. മരങ്ങാട്ടുപിളളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 7, 8, 13, 6, 4, 5, 10, 11

52. കുമരകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് – 5, 7,1,4, 6, 11, 14, 16,9, 3, 10,15, 12

53. ഉഴവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 8, 3, 2,4, 11,6,7,10,1, 12

54. മേലുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 8, 9, 10, 11,2, 12, 1

55.ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് – 9, 12, 3, 7, 8, 2, 6, 11, 13, 10

56. കോരുത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -4, 3, 11, 1, 2,7,10, 12, 13

57. കിടങ്ങൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -3,6, 2, 4, 11, 12, 13, 15,9,10,7

58. തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -5

59. പൂഞ്ഞാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -4,5,6,7, 2,10,8,9,11

60.വെള്ളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 1,14, 6, 11, 12, 9,15,2,3,10,13, 16

61.എരുമേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 15, 16, 19,21,5, 23, 2,6,22,1,20, 8, 10, 9, 12,17

62. അകലക്കുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് – 15, 11,4,5,9,12, 6, 3,13

63. കറുകച്ചാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് – 3,7,8, 15, 1,10, 4, 11, 2,5, 16, 6, 12

64. വിജയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് -2,4, 7, 13, 3, 10, 17,18,6, 11, 1,5, 12, 16, 19, 15

65. ടി.വി.പുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് – 7, 9, 14, 3, 4,10,13, 1,8

66. അയ്മനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് – 7, 9, 2, 8, 14, 16, 13, 1,5, 19, 3, 4,10, 12, 20, 15, 18

67. തൃക്കൊടിത്താനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് – 20,4, 9, 17, 2, 13, 7,10, 12, 14, 15, 19, 1,8,5,11,3, 6, 16, 2, 6, 18

 

68 .വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 3, 16, 14, 10, 6, 13, 2,5, 1, 21, 8, 9, 11, 12, 15, 18,4,7, 19

69. വെളിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 5, 1, 11

70. വാകത്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 14,5,7, 9, 12, 13, 18, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20

71 .കൊഴുവനാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 4,7, 5, 12, 13

72. കുറവിലങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 6, 3, 14, 5, 12, 2

73. കരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 14,9,11,7,2,1,15, 3,13, 4, 6, 8, 10, 12

74. തീക്കോയി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 2

75. മീനച്ചില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് – 4,7, 11

76. വെള്ളാവൂര്‍ – 1,5,7,8, 11, 12, 13

വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ അറിയാനും, അറിയിക്കാനും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ JOIN ചെയ്യുക