വനിതാ ഹോം ഗാർഡ് നിയമനം ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.

 

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വനിതാ ഹോം ഗാർഡുകളുടെ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്സ് , ബി. എസ്. എഫ്, സി.ആർ. പി. എഫ്, സി.ഐ.എസ്.എഫ്, എൻ. എസ്. ജി, എസ്.എസ്.ബി, ആസാം റൈഫിൾസ്, കേരളാ പോലീസ് , അഗ്നിശമന സേന, ഫോറസ്റ്റ്, എക്സൈസ് , ജയിൽ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച കോട്ടയം ജില്ലക്കാരായ വനിതകൾക്കാണ് അവസരം.

ഉയർന്ന പ്രായപരിധി- 58.

പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ വിജയിച്ചിരിക്കണം.
അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജനുവരി 31.

അപേക്ഷാ ഫോറത്തിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയവുമായി ബന്ധപ്പെടണം .ഫോൺ: 0481 2567444

വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ അറിയാനും, അറിയിക്കാനും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ JOIN ചെയ്യുക