കോവിഡ്‌ സുരക്ഷ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശനി(15.1.22), ഞായര്‍ (16.1.22) ദിവസങ്ങളില്‍ 12 ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കി.

തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ്‌ സുരക്ഷ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശനി(15.1.22), ഞായര്‍ (16.1.22) ദിവസങ്ങളില്‍ 12 ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കി. തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട് ഡിവിഷനുകളില്‍നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിനുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷന്‍

1) നാഗര്‍കോവില്‍-കോട്ടയം എക്സ്പ്രസ് (no.16366).

2) കോട്ടയം-കൊല്ലം അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06431).

3) കൊല്ലം-തിരുവനന്തപുരം അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06425)

4) തിരുവനന്തപുരം-നാഗര്‍കോവില്‍ അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06435)

പാലക്കാട്‌ ഡിവിഷന്‍

1) ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍-കണ്ണൂര്‍ അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06023)

2) കണ്ണൂര്‍-ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06024)

3) കണ്ണൂര്‍-മംഗളൂരു അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06477).

4) മംഗളൂരു-കണ്ണൂര്‍ അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06478)

5) കോഴിക്കോട്-കണ്ണൂര്‍ അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06481).

6) കണ്ണൂര്‍-ചെറുവത്തൂര്‍ അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06469)

7) ചെറുവത്തൂര്‍-മംഗളൂരു അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06491)

8) മംഗളൂരു-കോഴിക്കോട് എക്സ്പ്രസ് (no.16610)

വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ അറിയാനും, അറിയിക്കാനും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ JOIN ചെയ്യുക