അക്ഷരം തൊട്ട് തുടങ്ങാം അറിവിന്റെ ആകാശം സ്വന്തമാക്കാം… ആദ്യക്ഷരം കുറിക്കുന്ന എല്ലാ കുരുന്നുകൾക്കും ലൈറ്റ് ലൈൻസ് ന്യൂസിന്റ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിജയദശമി ആശംസകൾ, ആദ്യക്ഷരം കുറിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

അക്ഷരം തൊട്ട് തുടങ്ങാം അറിവിന്റെ ആകാശം സ്വന്തമാക്കാം… ആദ്യക്ഷരം കുറിക്കുന്ന എല്ലാ കുരുന്നുകൾക്കും ലൈറ്റ് ലൈൻസ് ന്യൂസിന്റ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിജയദശമി ആശംസകൾ. ആദ്യക്ഷരം കുറിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

 

AVEDHYA, D/o sunil kumar Palatt house Malappuram

 

 

Aden Iyob, Nangootethil Kizhakkethil Malakkara P. O, Edayaranmula Pathanamthitta.

 

 

Dhyaankrishna, Ullettu house, s.h mount po kottayam.

 

Gorav, S/O Anoop shivadhas kozhikodu 

 

Neerav sandeep, Pazhuvathara house Chengalam south p.o Kottayam

 

Pranav, D/o Sudheesh Kottayam 

 

Anna Elizabeth Libin Thanelimalil House Perumbavoor Ernakulam

 

 

Hannah Elizabeth Robin Thanelimalil House Perumbavoor Ernakulam

 

Abigail Raijo Manikkathan House Cheranalloor Ernakulam

 

Aditi Adinath, D/O Sreenath M G Mundakkal house trissur 

 

Dakshith S, Puthuchira ( H) Thiruvarppu p o Kottayam
Name of father. – Siji Soman
Name of Mother. – Surya

 

Adhidev, Anoop Athira Thiruvananthapuram

 

ഗൗരി കൃഷ്ണ
അച്ഛൻ :ജിനു എം കെ
അമ്മ : അഞ്ജലി ജിനു

 

Arihant S/o Anoop Peroor Kottayam 

 

 

Niyan V Aneesh, Aneesh V. K Sneha Aneesh Vavakuzhiyil (H) Kottayam

 

Sreevardhan s Nair, S/o sreejith kumar Cherukanamatttathil peroor Kottayam

 

Sreenandha vm. Valuparambil house
S. H mount po kottayam

വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ അറിയാനും, അറിയിക്കാനും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ JOIN ചെയ്യുക